به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ درپی انتشار خبری در شبکه‌های معاند مبنی برشاهد بودن شخصی بر ضرب و جرح نوید افکاری در تحت بازداشت گاه آگاهی فرد مذکور درتاریخ ۹۷/۷/۲به اتهام جعل وکلاهبرداری با دستور مقام قضایی توسط پلیس آگاهی استان فارس بازداشت شده است.

او دارای ۸ فقره سابقه کیفری به اتهام جعل، کلاهبرداری، استفاده از سند مجعول و سرقت وجه نقد در استان‌های مختلف بوده که در آخرین پرونده به اتهام جعل وکلاهبرداری تحت تعقیب مقام قضایی و پلیس آگاهی فارس قرارگرفته و پس ازتکمیل تحقیقات در محاکم قضای شیراز محکوم و به زندان اعزام شده است.

متهم یادشده پنج روز بعد از نوید افکاری بازداشت شده و در یکی از شعبات جعل و کلاهبرداری به اتهام وی رسیدگی و با توجه به متفاوت بودن شعبه جعل باشعبه قتل و همچنین محل تحت نظری متهمین، هیچ ارتباطی باهم نداشته وامکان رویت یکدیگر را درتحت نظرگاه آگاهی نداشته اند؛ لذا ادعای مطرح شده در شبکه بی بی سی مبنی بر شاهد بودن فرد مذکور بر ضرب شتم نوید افکاری کذب محض بوده وصحت ندارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: