به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ همه لخته های خون بد نیستند. به عنوان مثال، هر زمان که پروتئین خاصی در خون خراشید، برید یا کبود شد، به ویتامین K متکی است تا عملکرد مناسب داشته باشد، باعث لخته شدن خون می شود تا خونریزی را متوقف کند.

ویتامین K به تبدیل خون از مایع به قوام چسبنده و ژل مانند کمک می کند و سپس به پوسته سخت می شود. بدون لخته شدن خون، هرگونه صدمه باعث خونریزی می شود.

افرادی که بیماری خون مانند هموفیلی دارند و همچنین افرادی که رقیق کننده خون مصرف می کنند، ممکن است در لخته شدن خون مشکل داشته باشند. مهم است که مصرف کافی و پایدار ویتامین K را ترجیحاً از طریق رژیم غذایی در مقابل یک مکمل حفظ کنید.

هنگامی که یک داروی رقیق کننده خون مصرف می کنید، اساساً در مخالفت با ویتامین K کار می کنید. اگر از داروی رقیق کننده خون مانند وارفارین (کومادین) استفاده می کنید، باید قبل از مصرف مکمل با پزشک خود صحبت کنید تا اثرات دارویی خود را لغو نکنید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: