به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ به نقل از وبدا، محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به نقش سازمان‌های بیمه‌گر درمانی در کاهش همه‌گیری کرونا گفت: در رویارویی با بیماری‌های همه‌گیر، نظام بهداشت و سلامت کشورها در خط مقدم مقابله با آن قرار دارند، بنابراین در آغاز شیوع یک بیماری سیستم بهداشتی و درمانی در کشورها بلافاصله وارد مرحله پیشگیری می‌شوند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: در چنین شرایطی زیرساخت‌ها و امکانات درمانی برای خدمت رسانی بیشتر به سرعت فراهم می‌شود.

او با بیان اینکه پیشگیری و درمان بیماری واگیر باعث افزایش هزینه‌های سلامت با شیب صعودی در دوره زمانی اندک می‌شود تصریح کرد: بدون شک نظام سلامت باید در این شرایط برخی خدمات غیر ضرور را حذف یا ارائه آن را به حداقل رساند.

 ناصحی با تاکید بر اینکه در شرایط شیوع و همه‌گیری بیماری‌ها نظام های بیمه سلامت نقش مهمی در ایجاد شرایط ارائه خدمات بهینه برعهده دارند اظهار کرد: اگر بسترهای الکترونیکی در نظام های سلامت پی ریزی شده و نظام ارجاع بیماران به نقطه رشد رسیده باشد، تا حد زیادی بیماران از مسیر درست به سمت مراکز درمانی هدایت می شوند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه باید از مراجعه بیش از حد و غیرقابل کنترل در روزها و هفته‌های ابتدایی شیوع بیماری به بیمارستان‌ها جلوگیری کرد، گفت: اجرای کامل و گام به گام این روند باعث می‌شود، بار مراجعه غیرقابل پیش بینی و ناگهانی که باعث فشار مضاعف به ساختارهای بیمه ای می شود رخ ندهد، ضمن اینکه نظام های بیمه سلامت باید در زمان وقوع یک بیماری همه گیر همه اقدامات فوریتی را اجرا کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: