به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بنا به گفته کارشناسان و متخصصان تغذیه کاهش مصرف شیر در جامعه باعث شده میانگین قدی ایرانیان در نسل جدید نسبتا کاهش پیدا کند همچنین بررسی ها نشان می دهد که شیوع پوکی استخوان در ایران رو به افزایش است.

این بیماری هم به دلیل اختلال در کیفیت زندگی و هم به علت شکستگی های ناشی از کاهش تراکم استخوان، هزینه های بسیاری بر سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می کند بر همین اساس اطلاع رسانی درباره این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: