به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: نتایج چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی منتشر شده و پذیرفته شدگان جهت اطلاع از نتایج و برنامه ثبت نام به سایت این مرکز به نشانی http://sanjeshp.ir مراجعه نمایند.متن اطلاعیه مرکر سنجش آموزش پزشکی به شرح زیر است:

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و تبریک به پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی، مراتب ذیل جهت اطلاع کلیه افراد پذیرفته شده اعلام می گردد:

1-شروع به دوره کلیه پذیرفته شدگان از روز شنبه 3/8/99 و مهلت ثبت نام از روز دوشنبه مورخ11/7/1399لغایت روز چهارشنبه مورخ 13/7/1399در دانشگاههای علوم پزشکی محل پذیرش می باشد. پذیرفته شدگان محترم شایسته است جهت اطلاع از برنامه ثبت نام، قبل از مراجعه به دانشگاه نسبت به مراجعه به وبگاه اینترنتی دانشگاه اقدام نمایند.

2- کلیه پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام، ملزم به ارائه اصل مستندات ثبت نامی، منطبق با سهمیه پذیرش به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش می باشند.

3-سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاههای علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دستیاران الزامی می باشند.

4-شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری فاقد وجاهت قانونی می باشد.

شایان ذکر است عدم تکمیل مراحل ثبت نام در مواعد مذکور و یا عدم شروع به دوره در تاریخ فوق الذکر به منزله انصراف قطعی دستیار شناخته می گردد .مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصرفین از ثبت نام به هر دلیل، از شرکت و پذیرش در آزمون پذیرش (دوره48)محروم هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: