به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ابوالفضل اللهیاری، رئیس اداره خدمات شهری منطقه گفت: در پی ابلاغ شهردار منطقه این طرح به منظور حذف ناهمگونی و آلودگی های بصری به شکل همزمان در نواحی یک، دو و سه در حال انجام است.

او با اشاره به اجرای این طرح به شکل برنامه ای منسجم و زمانبندی شده در طول ١٥ روز ادامه داد: در این عملیات کلیه معابر اصلی و فرعی های آن ها از برچسب های تبلیغاتی پاکسازی می شوند.

به گفته اللهیاری تاکنون ۳۰ درصد از برچسب های نصب شده در معابر منطقه از جمله خیابان های لطیفی، میثاق شمالی و جنوبی، صمدی، برادران شکری جنوبی و همچنین فرعی های منتهی به آن ها پاکسازی شده اند.

در فازهای بعدی نیز معابری همچون خیابان های میعاد شمالی و جنوبی، دانشگاه، بهمنیار، باقریان، شکوفه، احد، لقمان، برادران شکری شمالی، طالقانی، پوریای ولی و دیگر معابر منطقه از این زواید نازیبا پاک می شوند.

رئیس اداره خدمات شهری با بیان اینکه این طرح به صورت روزانه از ساعت ٩ لغایت ١٧ درحال انجام است خاطرنشان کرد: همزمان با امحاء برچسب های تبلیغاتی روی دیوارها، برچسب کنی المان های ترافیک، سرپناه های ایستگاه اتوبوس، تیرهای برق و جداره های شهری نیز انجام می شود.

این مسئول الصاق برچسب های تبلیغاتی را برخلاف فرهنگ شهری و مغایر با حقوق شهروندان دانست و خواستار مشارکت عمومی در ایجاد شهری آراسته و به دور از نازیبایی ها شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: