به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ موسی بی باک گفت: اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی به عنوان ناظر طرح توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوارضمن بررسی وضعیت قبلی و فعلی اشتغال متقاضیان و خدماتی که توسط جهاددانشگاهی و پیشران ها ارائه شده است کلیه جوانب امر را مورد پایش قرار میدهد .

او افزود : تمرکز بر شبکه سازی و تکمیل زنجیره ارزش مشاغل و اتصال به بازار های استانی و ملی از ضرورت های اصلی این طرح است .

مدیر کارآفرینی و اشتغال تصریح کرد: از ظرفیت و مشارکت خیران در تأمین تجهیزات و مواد اولیه و سایر فرآیندموثر در اجرای بهینه این طرح استفاده خواهیم نمود.

در ادامه غیناقی مدیر کل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری گفت : این طرح با رعایت چارچوب مفاد موافقتنامه مشترک فی مابین معاونت امورزنان ریاست جمهوری و وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی، جهاد دانشگاهی و با تعامل خوب دستگاه های اجرایی و تشکل هایمرتبط در استان اجرایی شد .

او ضمن تأکید بر استمرار این طرحافزود : اجرای طرح توانمند سازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار موجب بهبودمعیشت و افزایش رفاه و پایداری اشتغال زنان سرپرست خانوار خواهد شد .

در این کمیته مدیران جهاد دانشگاهیبا ارائه گزارش مبسوطی از فرآیند اجرای طرح توانمند سازی اقتصادی زنانسرپرست خانوار در استان گلستان ، تأثیر گذاری این طرح در پایداری اشتغالزنان تأکید داشتند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: