به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرهنگ علی علیشاهی، سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت: خبری مبنی بر دپو مقادیر زیادی فرآورده نفتی در محله قلعه نو تهران دریافت شد و بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه نشانی دقیق محل دپوی گازوئیل شناسایی شد و تیمی از ماموران این پلیس اعزام شدند، افزود: تحقیقات اولیه نشان از این داشت، مردی بدون مجوز‌های قانونی با احداث انباری مقدار زیادی گازوئیل در مخازن بزرگ جمع آوری و از شبکه توزیع خارج کرده است.

سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بیان کرد: نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارائه و تیمی از ماموران به محل اعلامی اعزام و موفق شدند ۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کنند.

به گفته سرهنگ علیشاهی محل مورد نظر پلمب و میزان این کشفیات ۲ میلیارد ریال از سوی کارشناسان برآورد و متهم دستگیر شد و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: