به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کارگرانی که شرایط کار آنان در سه گروه سه شیفت واقع شده است، با توجه به اینکه گردش کار آنان به طور مساوی در صبح و عصر و شب قرار می‌گیرد، نوبت کار محسوب شده و مشمول برخورداری از مزایای نوبت کاری به میزان ۱۵ درصد خواهند بود.

انجام کار در تعطیلات رسمی هم برای کارگران نوبت کار از ساعت شروع تا خاتمه ساعت کار، اضافه کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار محسوب خواهد شد.

کارگران نوبت کار یا غیر نوبت کار که به هر عنوان روز جمعه کار می‌کنند، علاوه بر رعایت تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار، مشمول برخورداری از ۴۰ درصد اضافه بر مزد را خواهند داشت.

مزد مبنا و یا ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار، مبنای محاسبه فوق العاده نوبت کاری خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: