به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 26 مهرماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌ آموزش اعلام شد.جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 26 مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

زبان انگلیسی -حروف الفبا پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

زبان انگلیسی - مکالمه و لغات درس دو پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

زبان انگلیسی - تمرین درس ۱و ۲ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

آموزش مجازی- سناریوی درس

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱- مشترک همه رشته ها

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: