به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ نتیجه مطالعه ی SOLIDARITY از سازمان جهانی بهداشت تشریح کرد:

در مقایسه با دارونما، هیچ کدام از ۴ داروی رمدسیویر، اینترفرون بتا، کلترا (لوپیناویر و ریتاناویر) و هیدروکسی کلروکین روی بقا، شروع تهویه و مدت زمان بستری در بیمارستان در بیماران کوید-۱۹ موثر نیستند.

حتی این داروها در گروه های سنی مختلف (کمتر از ۵۰، ۵۰ تا ۶۹ و بالای ۷۰) و افراد با و بدون ونتیلاسیون هم بررسی شده اند و تاثیری از آنها دیده نشده است.

این کارآزمایی بزرگ روی ۱۱۲۶۶ بیمار و در ۴۰۵ بیمارستان و‌ در ۳۰ کشور انجام شده است.

۲۷۵۰ نفر رمدسیویر، ۹۵۴ نفر هیدروکسی کلروکین، ۱۴۱۱ نفر لوپیناویر، ۶۵۱ نفر لوپیناویر همراه با اینترفرون، ۱۴۱۲ نفر فقط اینترفرون دریافت و ۴۰۸۸ نفر دارو دریافت نکرده اند.

در این مطالعه ایران نیز شرکت داشته و دکتر رضا ملک زاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت پژوهش وزارت بهداشت جزو نویسندگان مقاله و کمتیه راهبری بین المللی مطالعه بوده اند.

این مطالعه با یافته های مطالعه ی ریکاوری در مورد هیدروکسی کلروکین و ‌کلترا همخوانی دارد ولی با یافته های مطالعه ی مجله نیوانگلند (کاهش معنادار مدت بستری و کاهش غیر معنادار مرگ و ‌میر) در مورد رمدسیویر مطابقت ندارد. به این ترتیب تنها دارویی که برای افزایش بقا در کوید ۱۹ تا کنون برای ما باقی می ماند، همان دگزامتازون است. در مورد اینترفرون هم زمان شروع استفاده از آن مهم است که استفاده از آن در نوع شدید بیماری می تواند مضر هم باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: