به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه 5 آبان ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 5 آبان ماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ 

طراحی با تکنیک مداد - رشته گرافیک - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩

طراحی دوخت لباس بچه گانه - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

کارگاه خوشنویسی جلسه سوم- رشته گرافیک - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

فیزیک اندازه گیری - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 

ریاضی رابطه بین کمیت ها پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعات اجتماعی - درس ۶ بیمه و مقابله با حوادث پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعات اجتماعی - درس ۶ قوه قضائیه

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعات اجتماعی - درس ۵ پراکندگی زیست بوم های جهان پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : 

آموزش مجازی- آسیب شناسی در فضای وب

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ 

عربی و زبان قرآنی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 

عربی و زبان قرآنی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

عربی و زبان قرآنی سه - پایه ۱۲ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی درس هندسه فصل دو - پایه ۱۱ - رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

رریاضی -درس مثلثات فصل دو - پایه ۱۱-رشته تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

......صبح......‌‌‌‌‌‌‌

ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی.

............عصر..‌‌‌‌‌.......

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸متوسطه دوره اول.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: