به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رویا رفیعی در نشست روز" آمار و برنامه ریزی " گفت: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت متبوع طی 3 سال متوالی شاهد رشد عملکردی در جشنواره شهید رجایی بوده  به طوری که در سال 96 با 92 درصد ، سال 97 با 95 درصد و در سال 98 صد درصد تحقق  برنامه داشته است. 

او ادامه داد:  آمار را می توان از دو دیدگاه تخصصی و عمومی جزء نیازهای امروز بشر دانست ؛ از نظر تخصصی هر میزان از داده های دقیق تر بهره ببریم ، سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی به شکل صحیح تری اتفاق می افتد.

رفیعی با بیان این که آمار، امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، تصریح کرد:  منظور از شفافیت این است که تا چه حد اطلاعات صحیح را در دسترس عموم قرار داده ایم.

او افزود: خوشبختانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،  آمار و اطلاعات خروجی ها خیلی خوب مطرح می شود اما آمار ورودی ها چندان به گوش نمی رسد که هم اکنون این موضوع به مطالبه عمومی تبدیل شده است .

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخواست مطالبه عمومی مردم را در جهت شفافیت بیشتر مطرح و تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که اطلاعات و بیلان ورودی و خروجی را برای تنویر افکار عمومی ، کمک به ترمیم سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی ارائه کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: