به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 7 آبان ماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
آشنایی با پرینتر لیزری - پایه ۱۲ رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
دانش فنی تخصصی - رشته شبکه و نرم افزار - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
رشته طراحی دوخت - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی - درس چهارم بخش دوم پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی - درس چهارم(سفر شکفتن)قسمت دوم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی - درس چهارم بخش دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی- تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان شیوع بیماری کووید۱۹

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
آمادگی دفاعی - پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
هویت اجتماعی - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی ۲- درس نسبت های مثلثاتی - پایه ۱۱ - رشته تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۲ -درس هندسه ترسیمی - پایه ۱۱ -رشته تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

......صبح.......
ساعت ۸ احکام ۱ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پنجم دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵درس آموزش قرآن پایه نهم مقطع متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم ومعارف اسلامی مقطع متوسط دوم

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: