به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدرضا شهبازی، مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یکی از فرزندان والدینی که خود ناتوان و معلول بوده به آن معنا که هر دو یا یکی از آنها معلول باشد یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود.

او با بیان اینکه کمیسیون‌های پزشکی بهزیستی کشور مسئول تعیین نوع و شدت معلولیت هستند، اضافه کرد: اگر افراد دارای معلولیت از این کمیسیون‌ها تاییدیه داشته باشند، می توانند از معافیت سربازی استفاده کنند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد:‌ طبق ماده قانونی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، برای استفاده از معافیت سربازی، نوع معلولیت مهم نیست به آن معنا که در این ماده قانونی، نوع معلولیت مشخص نشده اما برای استفاده از این معافیت، فرد دارای معلولیت باید افت عملکردی و نیاز به مراقبت داشته باشند تا برای استفاده از معافیت، مورد تایید قرار بگیرند.

شهبازی افزود: بنابراین قانون برای استفاده از معافیت سربازی به نوع معلولیت و بیماری اشاره‌ای نکرده است. به طور مثال به اوتیسم به عنوان نوعی معلولیت روان نگاه می‌شود اما برای استفاده از معافیت خدمت سربازی مهم نیست که دارای اوتیسم یا ام‌اس باشد بلکه میزان نیاز او به مراقبت مدنظر قرار می‌گیرد.

او یادآور شد: همچنین برای استفاده افراد دارای معلولیت از معافیت سربازی نیازی نیست که تحت‌پوشش بهزیستی یا نیازمند باشد بلکه افراد غیرمددجو و غیرنیازمند نیز برای بهره‌مندی از معافیت سربازی می‌توانند به کمیسیون پزشکی بهزیستی مراجعه کنند زیرا قانون شامل همه افراد دارای معلولیت می‌شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: