به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 4شنبه 14 آبان ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠

حقوق و دستمزد- رشته حسابداری - پایه ۱۱ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩

فصل دو فناوری الزامات محیط کار - پایه ۱۰ -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

فنی رایانه رشته نقشه کشی -پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

طراحی چهره - پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

مدلسازی کت با یقه خاص - پایه ۱۱- رشته خیاطی لباس شب و عروس - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی - ادبیات بومی( نام آوران کوچک ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی - ادبیات بومی (گذار از گدار داستان ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی - ادبیات بومی (شکر نعمت ،نعمتت افزون کند) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

مهارت های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک ۱/ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

ریاضی ۲/ قضیه تالس -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی.

......صبح.......

ساعت ۸

احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰

جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: