به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مهدی یوسفی

متخصص محترم ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت منصوب می‌شوید تا تحت عنایت پروردگار، با سیاستگذاری، تولید شواهد، ساماندهی و مدیریت عملکرد و ارتقای دانش و نظارت بر عملکرد واحد های تابعه، مدیریت اطلاعات و ارائه برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی در حوزه های زیر در راستای تحقق اهداف نظام سلامت فعالیت نمایید:  

-    ارزیابی فناوری سلامت برای تمام محصولات دانشی قبل از مجوز ورود به عرصه سلامت کشور بر مبنای هزینه اثر بخشی و در قالب سطح بندی ارائه خدمات سلامت کشور.

-    تدوین راهنماها و استاندارد خدمات  سلامت و بازنگری دوره ای.

-    بازنگری، تدوین بسته خدمات پایه بیمه‌ای با کمک افراد خبره ، سازمان‌ها و حوزه‌های مرتبط به خصوص تدوین Minimal package , Essential package, Benefit package

-    تدوین Clinical Pathway برای بیماری‌های شایع و تلاش برای اجرایی سازی آن

-    بازنگری و پایش بسته‌های مرتبط در برنامه‌های طرح تحول سلامت با هدف جلوگیری از هزینه های فقر زا و کمک به ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و توجه ویژه به بیماران خاص و صعب العلاج.

-    پیگیری در جهت اجرای کتاب ارزش نسبی با اولویت منطقی کردن هزینه ها و تامین عدالت بین رشته ای با کمک دبیرخانه شورای عالی بیمه،  سازمان برنامه و بودجه ، نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر.

-    همکاری با معاونت های محترم بهداشتی و توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع در جهت اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده و نظام ارجاع.

-    همکاری در ارتقاء HIS بیمارستان و الکترونیکی شدن خدمات و ارسال اسناد الکترونیک  به بیمه ها.

-    مدیریت بر تحلیل و توزیع مناسب منابع طرح تحول سلامت

-    همکاری با مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی جهت اجرایی سازی خدمات دورا پزشکی (Telemedicine)

امید است با اتکال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شریف ایران با حضور مستمر در بین مردم در انجام شایسته وظایف با رعایت ضوابط و قوانین موفق باشید.

دکتر قاسم جان بابایی/معاون درمان

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: