به گزارش برنا؛ انتصاب علیرضا زالی از  سوی دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی است.

برگزیدگان دسته اول، از بین محققان، محققان جوان و دانشجو و صاحبان پژوهشهای برتر وبرگزیدگان حقوقی از میان موسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، دفاتر توسعه تحقیقات بالینی، نشریات علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و مراکز رشد فناوری و همچنین موسسات غیردولتی حامی پژوهش معرفی می شوند.

پژوهشگران می توانند در سه کمیته علوم بالینی و سلامت، کمیته علوم پایه پزشکی و کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری در فراخوان جشنواره شرکت کنند.

مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دی ماه سال جاری برگزار می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: