به گزارش برنا؛ سعید نمکی، وزیر بهداشت در واکنش به خبر استعفا دادنش گفت: ممکن است جایی برای منافع مردم بایستم و چانه بزنم, اما اهل ترک کردن صحنه نیستم.

او افزود: امروز توسط جریان شناخته شده ای شایعه شده بود که وزیر بهداشت استعفا کرده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: با عهد و پیمانی که با مردم این سرزمین بسته ام، گرچه ممکن است جاهایی بر مواضعم بایستم و برای موضوعی چانه بزنم اما تا جان در بدن دارم و تا جایی که جان آفرین به من این توفیق را خواهد داد، اهل ترک کردن صحنه ای به ضرر مردم نیستم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: