به گزارش برنا؛ مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر تهران گفت: اموال و دارائی های شهرداری، اموال و دارائی های مردم تهران است و به امانت در اختیار مدیران شهرداری قرار گرفته است و ما به عنوان نمایندگان مردم برابر قانون باید بر حسن رعایت امانت توسط شهردار و مدیران شهری نظارت و گزارش خود را به مردم ارائه کنیم.

او افزود: امانتداری شایسته تنها در سایه ممانعت از دست درازی به اموال عمومی فراهم نمی شود و ما نیازمند توجه به حفظ سرمایه های شهر از طریق تسریع در تکمیل، تعیین تکلیف و بهره برداری از پروژه هایی هستیم که با سرمایه شهروندان اجرئی و عملیاتی شده اند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بازدیدش از پایانه شرق تاکید کرد: سه سال پیش در 21 آبان ماه 1396 پس از بازدید از پایانه شرق جدید درباره «تسریع در تکمیل و تعیین تکلیف انتقال پایانه مسافربری شرق» به شهردار وقت تهران تذکر دادم و تا امروز با برگزاری بیش از پنج جلسه و مکاتبات متعدد موضوع را مورد پیگیری قرار داده ام اما متاسفانه دریغ از یک درصد پیشرفت و وجود اندک اراده ای در توجه به این موضوع برای تعیین تکلیف بخشی از دارائی شهروندان تهرانی!

او با بیان اینکه در برابر این روند بارها از خود پرسیده ام که اگر این پروژه با سرمایه شخصی شهردار یا معاونان ایشان اجراء شده بود، آیا باز هم آقایان در تکمیل و تعیین تکلیف آن این گونه عمل می کردند؟، گفت: در این صورت آیا باز هم ما سه سال شاهد توقف پروژه و فقدان اراده برای تعیین تکلیف آن بودیم؟

فراهانی افزود: مطمئناً انتظار برحق شهروندان معزز تهرانی استفاده صحیح، به جا و موثر از منابع بودجه شهرداری و اجرای پروژه ها با رعایت صرفه و صلاح شهر و جلوگیری از اتلاف منابع ناشی از عوارض و بهای خدماتی که شهروندان به شهرداری پرداخته اند در جریان طولانی شدن اجرای پروژه ها است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اذعان کرد:  بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « توجه به تکمیل، تعیین تکلیف و بهره برداری از پایانه شرق جدید » به شهردار محترم تهران تذکر می دهم.

او خطاب به شهردار تهران گفت: جناب آقای دکتر حناچی؛ شهردار محترم تهران، این پروژه و پروژه های مشابه آن هم بخشی از امانت شهروندان تهرانی در دست شماست. عملکرد شما را صرفاً با رعایت امانت و ممانعت از شهر فروشی قضاوت نخواهند کرد بلکه درباره عملکرد شما درقبال این سرمایه های شهر نیز قضاوت خواهند کرد. پس تا دیر نشده برای بهره برداری درست و بهینه از سرمایه های کالبدی شهر کاری کنید که شهروندان از عواید و نتایج بهره برداری از این پروژه ها برخوردار شوند.

فراهانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: