به گزارش برنا؛ محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در اولین جلسه شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه گر که با حضور مدیران عامل سازمان‌های بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برگزار شد، افزود: امیدواریم بتوانیم با هم فکری و هماهنگی با سازمان‌های بیمه گر پایه، عملکرد بهتری داشته باشیم.

او ادامه داد: هماهنگی‌ها بین خود سازمان‌های بیمه گر و سایر دستگاه‌ها باید انجام شود. یکی از زیرساخت‌های مهم مورد نیاز در حوزه سلامت، اقدامات الکترونیک است. به هر حال، با وجود تمام محدودیت‌ها، این اقدامات در حوزه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: در جلسه آینده شورای هماهنگی نیز خرید راهبردی خدمات سلامت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های بیمه گر پایه در زمینه اقدامات مشترک می‌تواند آثار  مناسبی داشته باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: