به گزارش برنا؛ وحید قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی کشور در خصوص امضای تفاهم نامه با صندوق بیمه روستائیان و عشایر گفت: خدا را شاکریم که شرایطی فراهم شد که مددجویان با فضیلت سازمان بهزیستی بتوانند در مناطق روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی صندوق بیمه روستاییان و عشایر قرار بگیرند.

او ادامه داد: با تسهیلات خوبی که دولت فراهم کرد شاهد بودیم که طی روزهای گذشته حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزر نفر از مددجویان حاضر در روستاها و عشایر مشمول بیمه اجتماعی شدند. با توجه به اینکه برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد این زمینه فراهم شد تا از این امکان استفاده کنند، این را فرصت بسیار مغتنمی برای توانمد سازی مددجویان می دانیم.

قبادی دانا اظهار کرد: البته در گذشته ۵۰ هزار نفر از مددجویان ما زنان سرپرست خانوار یا فرزندان تحت پوشش سازمان بودند و در روستاها ساکن بودند، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار داشتند و ۱۰ درصد حق بیمه را دولت و ۵ درصد مربوط به بیمه شده را سازمان بهزیستی پرداخت می کرد اما با امکان به وجود آمده و تفاهم نامه امضاشده ۳۵۰ هزار نفر از مددجویان دیگر ساکن روستا و عشایر تحت پوشش این بیمه اجتماعی قرار می گیرند و علاوه بر بیمه درمان از شرایط بازنشستگی و بیمه از کارافتادگی نیز می توانند استفاده کنند.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: از ۳۵۰ هزار نفری که در این تفاهم نامه به جمع بیمه شدگان اجتماعی می پیوندند، ۳۰۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت هستند. این ۳۵۰ هزار نفر سن بین ۱۸ تا ۵۰ سال دارند و بعد از بازنشستگی از حقوق و مزایای بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

او ادامه داد: هدف ای است که وابستگی مددجویان به مستمری به حداقل برسد و با امید به آینده بالا برود و افراد با سنین بالای ۵۰ سال بتوانند امکانات حداقلی بدون مستمری فراهم کند.

قبادی دانا در پایان گفت: نهادینه شدن این بیمه برای اقشار آسیب پذیر شرایط خوبی را برایشان رقم می زند. امیدواریم با همکاری دولت و تامین اعتبارات بعد از یکسال این روال ادامه پیدا کند و حق بیمه سهم بیمه شده توسط دولت تامین شود. طبق این برنامه و تفاهم نامه برای یکسال این مهم محقق شده است و تمام حق بیمه توسط دولت تامین اعتبار شده استبا توجه به اینکه گرایش به تامین اجتماعی و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر از اصول و تامین عدالت برای این اقشار بوده و هست امیدواریم این مهم مستمر باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: