‌به گزارش برنا؛ صدری، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در این خصوص گفت: این طرح را در چهار گروه بر اساس تعداد تلفن‌های مشغول به کار هر مرکز اجرا می‌کنیم و بر این اساس کارگزاران مراکز مخابراتی بین گروه ۶ و ۹ طبقه‌بندی می‌شوند.

او افزود: از این پس همه حق و حقوق کارگزاران بر همین اساس محاسبه و پرداخت می‌شود و امیدوارم بیش از پیش ارائه خدمات بهینه به مشتریان و پیگیری وصول درآمدهای شرکت محقق شود و مدیران مناطق مخابراتی نیز بر اجرای درست امور و ارائه خدمات خوب به مشتریان نظارت کامل داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: