به گزارش برنا؛  شیوه نامه اجرایی " برنامه هر مدرسه یک سرود" با هدف ایجاد نشاط و شادابی در مدارس، انس و الفت دانش آموزان به فعالیتهای گروهی، کسب مهارت‌های هنری و ارتقای و اشاعه فرهنگ، ارزشهای اخلاقی و بارورهای اسلامی در بین دانش آموزان استثنایی تدوین شده است.

هنرهای تأثیرگذاری همچون سرود و آوازهای جمعی که مورد توجه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی است، به خوبی میتواند آموزه‌ها و مفاهیم تربیتی و درسی را به طور غیر مستقیم انتقال دهد و به تقویت روحیه جمع گرایی و کارگروهی در مدرسه کمک کند.

بر اساس این شیوه نامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نظر دارد به منظور انتقال ارزش‌ها، هنجارها و نگرشهای اجتماعی مطلوب و مناسب، با بهره گیری از نیروهای متخصص و علاقمند از جمله مدیران، معاونان، مربیان پرورشی و معلمان مدارس استثنایی با ایجاد برنامه های مناسب و متنوع هنری در قالب تشکیل سرودهای همگانی و مدرسه ای برای دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی اقدام کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: