محدودیت‌های ستاد کرونای کشور برای شهرهایی که در سطح قرمز تعریف شده‌اند، شامل حال شهرستان اراک می‌شود و این مهم از امروز در این شهر در حال اجرا است .

لینک کوتاه خبر