به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 3شنبه 4 آذر ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

کارگاه نو آوری و کارآفرینی پودمان دو - پایه۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی پایه پودمان دو- پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای وکاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

آموزش اتوکد -پایه ۱۰ - رشته معماری -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

الگو سازی و دوخت مانتو ( شنل پاییزی)- پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

سامانه های هوشمند خانگی - پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی - فصل ۵ از معدن تا خانه پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی - فصل ۵ حس و حرکت پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی - فصل ۴ حرکت چیست ؟ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: