به گزارش برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی همچون کشف نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس، خاتمه عملیات های جستجو برای یافتن تمساح دریاچه چیتگر، قطع دست پلنگ هرمزگان و....  اختصاص داشت.

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا در 29آذر

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا در 30آذر

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا 1دی ماه

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا 2دی ماه

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا 3دی ماه

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: