به گزارش برنا؛ انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در خصوص خدمات رسانی به روستاهایی که اغلب جمعیت آنها را اتباع تشکیل می دهند، گفت: کسی که در کشور ما زندگی می کند، از همه خدمات مانند سایر شهروندان بهره مند است.

او تاکید کرد: در مدیریت بیماری کرونا، اتباع از همان خدماتی بهره مند شدند که به ساکنان این کشور به صورت رایگان ارائه شد.

محسنی بندپی ادامه داد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده بودند، شرایط آموزش برای اتباع ساکن در ایران را فراهم ساخته ایم و این موضوع در سایر مسائل نیز مد نظر قرار گرفته است.

استاندار تهران گفت: باید سایر مسائل و خدمات مورد نیاز برای زندگی را نیز مانند شهروندان ایرانی برای اتباع فراهم کنیم اما مدیریت کار را باید تحت کنترل و نظارت داشته باشیم تا مبادا دچار مشکل شویم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: