به گزارش برنا؛ برنامه با حضور کارشناسان مختلف اعم از جامعه شناسان و روانشناسان و البته محققان حوزه خودکشی به بحث و بررسی در خصوص  روابط فرزندان با خانواده، روابط فرزندان با جامعه، نوع برخورد خانواده با فرزندان در چالش های مختلف، نوع برخورد جامعه و خانواده با فرزندان در شکست های عاطفی، تحصیلی و غیره و در نهایت به شیوه های پیشگیری و مراقبت از فرزندان بخصوص نوجوانان دختر در بحث خودکشی را بررسی کرد.

این برنامه به تاثیر اورژانس اجتماعی و تماس با سامانه 123 در جلوگیری از این اتفاق فاجعه پرداخت و در گفت و گو با دکتر آرام رئیس بهزیستی شهر تهران به تاثیر اورژانس اجتماعی در کاهش آمار و ارقام این فاجعه پرداخت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: