به گزارش برنا؛ مجیدهداوند، معاون برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور با اشاره به خدماتی که می توان به کودکان استثنایی ارائه داد به خبرنگار برنا گفت: طی سال99 بر اساس بسته‌های تحولی مصوب وزارت آموزش و پرورش سه بسته برای سازمان آموزش و پرورش استثنایی در قالب مدرسه انطباقی، بسته مداخله به هنگام طلایی و بسته توسعه مشارکت ها طراحی شد که از عمده برنامه‌ها  می توان به نهضت زبان اشاره کرد. آموزش 4 هزار نفر پیش بینی شده  بود اما با بررسی آموزش اولیا، نهادها و دیگر نهادهای مرتبط نزدیک به 5 هزار نفر تحت آموزش قرار گرفته اند.

او افزود: هزار و 500 نفر تحت آموزش نهضت آموزش خط بریل قرار گرفته اند. مقوله آموزش معلمان مبتنی بر آموزش چندگانه بود.

معاون برنامه ریزی آموزشی وتوان بخشی سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور تصریح کرد: در سال 1400 برنامه های متعدد  پیش بینی شده است. در آموزش های سال قبل هم آموزش معلمان مبتنی بر مهارت چندگانه در زمینه توانمندسازی معلمان، مدیران بود . 10درصد از معلمان گروه های کم توان را پیش بینی کرده ایم. این افراد تحت آموزش های متعدد از جمله اوتسیم قرار  می گیرند.

هداوند ادامه داد: امسال به جای آموزش خط بریل آموزش جهت یابی و حرکت را به نابینایان ارائه دادیم. در این اقدام تمامی معلمان بالغ بر هزار نفر تحت آموزش قرار می گیرند. همچنین کتب بریل، مناسب سازی کتب راهنما و ... در دست بررسی بوده و تالیف کتب درسی از دیگر اقدامات است. بیش از صد کتب درسی  برای سال 1400 باید مناسب سازی شود.

هداوند اضافه کرد: کتب بریل نابینایان، کتب ناشنوایان و گروه های مختلف با هوش های عادی کتب مناسب سازی می شود.

به گفته او کیت های آموزشی برای دانش آموزان با نیاز ویژه همچون لوح فشرده در سه عنوان ایجاد می شود. پوشش پیش دبستانی را با اجرای برنامه های تشخیصی ، آموزشی و توانبخشی و مداخلات به هنگام طلایی افزایش می یابد تا بتوان با اجرای برنامه مداخلات طلایی سطح آموزش  و خدمات توانبخشی را به سطح زیر سن پیش دبستانی از بدو تولد تا بدون تشخیص  برسانیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در پی این هستیم کودکان دریافت کننده خدمات توانبخشی را در سنین زیر پیش دبستانی به 30 درصد برسانیم.

او با بیان اینکه ایجاد شبکه جامع آموزش خانواده در بستر فن آوری و  اطلاعات از دیگر اقدامات است، تاکید کرد: با اپیلیکیشن جامع آموزش و پرورش استثنایی و سامانه های راه اندازی شده می توان تغییر نگرش را در مخاطبان به دنبال داشت.

هداوند افزود: آموزش در منزل یکی از مواردی است که در سال 1400 برای دانش آموزان جسمی و حرکتی شدید پایه های چهارم تا ششم  دنبال می کنیم. 

هداوند گفت: راهنمای خانواده های کودکان استثنایی را در برنامه داریم داریم و خدمات توانبخشی خارج از مدرسه را هم در دوره ابتدایی دانش آموزان تلفیقی و فراگیر را به 60 درصد افزایش خواهیم داد.

به گفته او توسعه مراکز توانبخشی از دیگر برنامه است و قرار است  در سال 1400 حدود 34 مرکز راه اندازی شود تا بتوان گام موثر در کاهش اختلالات یادگیری و طرحی که از سال آینده با عنوان مداخلات به هنگام در زمینه دانش آموزان با مشکلات یادگیری را در مراکز مشکلات ویژه یادگیری اجرایی کرد.

هداوند با اشاره به اینکه امید است تا پوشش تحصیلی دانش آموزان آموزش تلفیقی و فراگیر به 61 هزار نفر برسد، بیان کرد: همچنین افزایش تعداد معلمان رابط جزو برنامه هاست تا بتوان به تعداد قابل قبولی افزایش یابد. پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی را از 77هزار به 80 هزار نفر رساندیم.

این مقام مسئول ادامه داد: پوشش تحصیلی کودکان و دانش آموزان طیف اوتیسیم را داریم  و امیدواریم از دو هزار  و 200 نفر به دو هزار  و 700 نفر افزایش یابند. کارهای تشخیصی در این ایام انجام می شود.

او گفت: با توجه به اقدامات در سال 99 همچون بسته های تحولی امید است بتوان این بسته ها را که مداخله بهنگام طلایی است با هدف شناسایی دانش آموزان استثنایی در سن مناسب برای مداخله و خدمات آموزشی و توانبخشی ارائه داد.

//انتهای پیام: 3

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: