بارش اولین باران بهاری ۱۴۰۰در اراک این روزها سبب خرسندی کشاورزان ومردم شده است.

لینک کوتاه خبر