به گزارش برنا؛ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حساب توییتر نوشت: اردیبهشت سال ۹۰ وزیر وقت اقتصاد نوشتFATF ضروریست تصویب شود اعتراضی نشد.اما تا هشت وزیر این دولت نوشتند و توجه به منافع ملی را تاکید کردند چه صداهایی که بلند نشد! بنده با۴۰۰شرکت درزیرمجموعه‌ مرتبطم و ریسک و هزینه های انتقال پول را می دانم، آیا مخالفان هم حجم خسارت را می دانند ؟

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: