به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 6 اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

عناصر و جزییات - پایه ۱۱- رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰

رسم فنی -رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

مبانی هنرهای تجسمی-پایه ۱۰- رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

برش و دوخت چهل تیکه - پایه ۱۲- رشته پوشاک - شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعات اجتماعی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعات اجتماعی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعات اجتماعی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰تا١٧:۰۰

عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰

عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰

عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵

زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳

پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۷:۵۵ درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۲۰ درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت۹:۱۰درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها

ساعت۹:۳۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۰:درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۲۵درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی

سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن دوم دبستان.

........عصر..........

ساعت۱۵

دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: