به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۸ اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

عملیات تکمیلی -رشته تربیت بدنی - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

عناصر و جزییات - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی- رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

طراحی و ساخت کمد پا تختی - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

علوم تجربی و تفکر

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان

پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

زبان انگلیسی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

زبان انگلیسی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰

زبان انگلیسی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰

آموزش معلمان

بدفهمی ریاضی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۰

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۱۰ تا ١٧:٣٠

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

فیزیک دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰

فیزیک دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰

فیزیک سه - پایه ۱۲-رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۷:۵۵ درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۲۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۴۵درس هندسه ۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۹:۱۰درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۹:۳۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۰درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۲۵ ۰درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن اول دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: