فاز نهایی تست انسانی واکسن (کوو ایران برکت) در محل پایگاه واکسیناسیون شهرک والفجر انجام شد.

لینک کوتاه خبر