به گزارش برنا؛ در سیصدمین جلسه علنی شورا که در روز سه‎شنبه 18 خردادماه 1400 برگزار شد، چندین مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

محمد سالاری به ارائه گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص اولین پرونده پلاک ثبتی پرداخت و گفت: قطعه زمینی به مساحت ۱۸۲۹ متر در خیابان شریعتی واقع در منطقه ۳ است و در سند آن عبارت «یک قطعه زمین» آمده است  که کاربری قدیم آن آموزشی بوده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۰ آن را با 110 اصله درخت موجود، و دوباره در سال ۹۸ هم آن را با 77 اصله درخت، باغ اعلام کرده و کمیسیون شهرسازی و معماری هم با توجه به دارا بودن حد نصاب و مشاهده تصاویر هوایی، آن را باغ می‎داند.

اما حسن خلیل آبادی در مخالفت با سالاری اظهار کرد: در سند این ملک عبارت باغ نیامده است و حدنصاب درختان آن هم مربوط به سال ۹۰ است، نه عصر حاضر و لذا شرایط باغ بودن را ندارد.

زهرا نژاد بهرام بعنوان موافق اظهار کرد: کاربری قدیم این ملک آموزشی بوده و سند آن یک قطعه زمین است. تعداد درختان آن ۷۷ اصله است اما حدنصاب آن باید ۹۲ اصله درخت باشد. کمیسیون ماده 7 در سال ۹۰ که ۱۰۹ اصله درخت داشته آن را باغ اعلام کرده است. بررسی‎ها و عکس‎های هوایی هم موکد باغ بودن هستند.

نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن این ملک به رای گذاشته شد و با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.

محمد سالاری در ادامه قرائت پرونده های مطرح شده در این جلسه گفت: در دستور سوم هم یک پلاک ثبتی با مساحت ۱۳۱۳ متر که در سند آن «یک قطعه زمین» آمده در شهرک شهید محلاتی مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۶ آن را با ۷۱ اصله درخت آن را باغ می‌شمارد و شورا در سال 97 آن را باغ اعلام می‎کند و بعدها طی شکایت مالک رای شورا ابطال شد. هیئت کارشناسی دادگستری در خصوص دلیل ابطال می‎گوید: سن اکثر درختان کمتر از سن ساختمان است و قبل از آن عرصه پلاک مشجر نبوده است و تعداد درختان 50 اصله به علاوه شش اصله خشک است که ار حدنصاب تجاوز نمی‎کند. لذا کمیسیون با توجه به اینکه در تصاویر هوایی سال 74 هیچ درختی در ملک وجود ندارد و در سند نام باغ نیامده و حدنصاب هم ندارد و قدمت درختان از ساختمان کمتر است، آن را باغ نمی‌شمارد.

سید حسن رسولی در مقام مخالف اظهار داشت: دیوان عدالت اداری فقط صلاحیت رسیدگی شکلی به پرونده باغات را دارد و هیئت کارشناسی رسمی منتخب هم از سوی شعبه رسیدگی به شکایت مالک انتخاب شده و لذا گزارش ایشان در جهت ابطال رای شوراست و برای شورا سندیت ندارد.

او ادامه داد: نکته دوم اینکه سن درختان نسبت به سن ساختمان کمتر است. چنین استدلالی را نباید به رسمیت بشناسیم چون مشخص نیست از کجا و کدام قانون استنباط شده است. بنابر گزارش کارشناس سازمان بوستان‎ها ۷۱ اصله درخت وجود دارد و شورا قبلا رای به باغ بودن آن داده است. با اینحال ملک حدنصاب درختان را داراست. ضمنا تاریخ غرس شدن درختان هم ملاک نیست. لذا ملک باغ است.

اما حسن خلیل آبادی بعنوان موافق گفت: این ملک شرایط باغ را ندارد و آنچه محل اختلاف بوده، تعداد درختان است که مورد قبول مالک نبوده و او هم شکایت کرده است و دیوان عدالت هم کارشناسان رسمی دادگستری را فرستاده است و آنان تایید کرده‎اند که اولا ملک حدنصاب درختان را ندارد و دوما درختان را خود مالک کاشته است.

نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن ملک به رای گذاشته شد و با ۹ موافق به تصویب نرسید.

سالاری ادامه داد: پلاک ثبتی بعدی در دستور چهارم مربوط به ملکی با مساحت 3093 متر مربع در آدرس سعد آباد، خیابان کاظمی و منطقه یک است. سالاری درباره این پلاک گفت:سند دفترچه ای این ملک که مربوط به سال 59 است نوشته یک قطعه زمین و سند سال 12 نوشته شده یک قطعه زمین مشجر است. کاربری قدیمی آن مسکونی و کمیسیون  ماده 7 در سال 69 با 112 قطعه درخت مثمر و غیر مثمر گفته باغ محسوب نمی شود. در سال 97 کمیسیون ماده 7 اعلام کرده است با توجه به درختان ارزشند با محیط بن بالا دارای ارزش اکولوژیک با 125 اصله درخت سبز خشک و کسر شرایط باغ را دارد. نظر کمیسیون شهرسازی بر باغ بودن آن است.

خلیل آبادی در ادامه  در مخالفت با نظر کمیسیون گفت: باید به استناد قانون صحبت کنید. وقتی حد نصاب درختان را ندارد باغ نیست نباید بر اساس بن درختان موجود اعلام نظر کنیم. اما ناهید خداکرمی در موافقت با نظر کمیسیون شهرسازی گفت: این زمین اولا سند مشجر ارد یعنی باغ است. ضمن این که تعداد 125 درخت داشته ولی تعدادی از درختان از بین رفته است و بن درختان همه 300 ر به بالا است که نشان می دهد باغ اصیلی است. علاوه بر این عکس هایی هوایی هم  نشان می دهد، باغ است.

در ادامه زهرا نژادبهرام نظر کمیسیون را مطرح کرد و گفت: سال 69 در پلاک فوق 112 مثمر و غیر مثمر وجود داشته است. عکس هوایی در تشخیص نظر شورا کمک می کند . عکس هوایی و سند بر باغ بودن ملک تاکید می کند.

بر همین اساس باغ بودن این پلاک به رای گذاشته شد و با 14 رای موافق به تصویب رسید.

محمد سالاری ادامه داد: دستور پنجم در خصوص یک پلاک ثبتی به مساحت ۹۰۰متر در خیابان شهید باهنر در منطقه 1 است که در سند آن «قطعه زمین مشجر و محصور» آمده که کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده ۷ در سال ۷۲ آن را با 30 اصله درخت باغ محسوب نکرده است. اما بعدها در سال 98 گفته است با 35 اصله درخت و 35 اصله نهال شرایط باغ بودن را دارد. نظر کمیسیون شهرسازی و معماری با توجه به عکس‎های هوایی و قید زمین مشجر در سند، مبنی بر باغ بودن ملک است.

حسن خلیل آبادی بعنوان مخالف اظهار داشت: عکس هوایی سندیت ندارد و اینکه همه اسناد شهر تهران نشان می‎دهند که تهران یک باغ‎شهر بوده و همه خانه‎های تهران دارای درخت بوده‎اند. حال درست است که در سند مشجر آمده اما در ادامه «با بنای احداثی» آمده است و فقط یکی از شرایط باغ بودن را داراست.

سپس نژاد بهرام بعنوان موافق گفت: سند و تعداد حدنصاب و رای کمیسیون ماده 12 و نظر شورا ملاک است که با این وضعیت سه ملاک را دارد و باغ است. سند که می‎گوید مشجر، عکس هوایی هم تایید می‎کند و حدنصاب هم دارد و کمیسیون ماده 12 هم تایید می‎کند.

در نهایت رای کمیسیون مبنی بر باغ بودن به رای گذاشته شد و باغ بودن آن با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.

پلاک ثبتی بعدی در دستور ششم با مساحت 3 هزار و 143 متر در زعفرانیه انتهای آصف واقع در منطقه یک تهران است. سالاری درباره این پلاک گفت: این پلاک یک قطعه زمین با کاربری قدیم مسکونی و کاربری فعلی مسکونی است و کمیسیون ماده 7 در سال 93 اعلام کرده است که باغ است. در تاریخ 3 فروردین 99  گفتند ملک با داشتن 73 درخت خشک ، سبز و کسر شرایط احراز باغ را دارد. حدنصاب درختان 125 اصله باید باشد. این ملک همچنین دارای پروانه ساختمانی صادره اردیبهشت 94 بر اساس مصوبه برج باغ و گواهی ساختمانی مبنی بر 5 طبقه زیر زمین و 10 طبقه روی همکف است. نظر کمیسیون معماری وشهرسازی بر باغ بودن است.  باغ بودن این پلاک ثبتی رای گیری شد و با 15 رای موافق به تصویب رسید.

محمد سالاری خاطرنشان ساخت: هفتمین دستور قطعه زمینی به مساحت 855 متر در خیابان شقایق واقع در منطقه پنج است که در سند آن عبارت «یک قطعه زمین» آمده است و کاربری قدیم آن آموزشی بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۴ آن را بخاطر درخت کاشتن 96 اصله نهال توسط شهرداری آن را باغ نشمرده است.

سالاری ادامه داد: در حال حاضر درختان موجود ۱۵ اصله نهال هستند و تعداد ۸۱ اصله نهال کسر شده است و خود شهرداری درختان را قطع کرده است. لذا این ملک باغ نیست.

زهرا صدراعظم نوری متذکر شد: به نظرم نیاز نیست برخی از این پرونده‎ها به صحن ارجاع شوند چون بنا ساخته شده است و کار از کار گذشته است و این پرونده نیز از این نوع پرونده هاست. رای قبلی شورا آن را فضای سبز خوانده است و ما باید همین را تاکید کنیم.

او افزود: ما می‌توانیم آن را غیر باغ محسوب کنیم، اما برای حفظ فضای سبز بهتر است رای قبلی شورا را تایید کنیم.

نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای به تصویب رسید.

پلاک ثبتی بعدی در دستور هشتم با مساحت هزار و 560 متر مربع واقع در ازگل خیابان شهید صدرنژاد در منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت.

سالاری درباره این پلاک گفت: مشخصات سند یک قطعه زمین، کاربری قدیم مسکونی است. نظر کمیسیون ماده 7  در سال 69 با 46 اصل درخت مثمر و غیر مثمر و 10 عدد پاجوش چنار که تنه حشک شده است  بر باغ بودن است.در سال 99 با داشتن 74 اصله درخت سبز و کسر در داخل ملک شرایط باغ را دارد. حدنصاب درختان با توجه به 322 متر سطح اشکال 77 اصله درخت باید باشد. رای کمیسیون ماده 12 در سال 69 باغ را تائید کرده است. نظر کمیسیون شهرسازی با توجه به این که در متن گواهی عمران قید باغ آمده و تعداد 74 اصله درخت نزدیک به حد نصاب است مبنی بر باغ بودن است .

در ادامه حسن خلیل آبادی در مخالفت با نظر کمیسیون گفت: دوباره کمیسیون شهرسازی عبارت جدید را خلق کرده است، نزدیک به حد نصاب معنا ندارد. بیشترفضای این پلاک ساختمان است و حد نصاب درختان را هم ندارد.گواهی عمران باغ را تائید کرده است تا نگویند بایر است و مصادره نشود. اما نژاد بهرام در موافقت با نظر کمیسیون گفت: این پلاک ترکیب خانه باغ است. در سال 59 گواهی عمران میگیرد. اما کمیسیون ماده 12 استعلام کرده و صحت صدور گواهی عمران را تائید می کند. این پلاک 56 اصله درخت دارد و از نظر ماده 12 سندش را دارد، پس باغ است. در ادامه نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن رای گیری شد و  با 12 رای موافق به تصویب رسید.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ادامه داد: دستور نهم یک پلاک ثبتی به مساحت ۹۷۱ متر در خیابان شهید باهنر منطقه یک است که در سند آن «یک قطعه زمین» آمده و کاربری قدیم آن مسکونی بوده است. کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۹ اعلام نمود که این ملک شرایط احراز باغ را دارد. حدنصاب درختان ۴۳ اصله است و طبق گواهی عمران صادره سال 60  آمده است که این ملک زمین مزروعی و باغ اعلام شده است و از همین روی آن را باغ می‎دانیم.

نظر کمیسیون بدون مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.

پلاک بعدی در دستور 10 با مساحت 741 مترمربع واقع در گلاب دره منطقه 1 مورد بررسی قرار گرفت. سالاری درباره این پلاک گفت:  مشخصات سند یک قطعه زمین ، کاربری قدیم آن فضای سبز است. نظر کمیسیون ماده 7 در سال 70 مبنی بر باغ بودن است. حد نصاب درختان 37 اصله است. نظر کمیسیون شهرسازی هم مبنی بر باغ بودن است. در ادامه باغ بودن این پلاک رای گیری شد و با  14 رای موافق به تصویب رسید.

محمد سالاری در ادامه خاطر نشان ساخت: در دستور 11 یک قطعه زمین به مساحت ۹۹۵ متر در خیابان جشنواره در منطقه ۴ است که در سند آن «یک قطعه باغ مشجر» با کاربری قدیم مسکونی آمده است و نظر کمیسیون ماده 7 در سال 73 باغ بودن این قطعه زمین است. همچنین در سال ۹۹ کمیسیون ماده ۷ دوباره آن را باغ شمرده و کمیسون ماده 12 هم آن را باغ مشجر می‎داند و کمیسیون با توجه به سند و رای کمیسیون ۱۲ آن را باغ می‎شمرد .

نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با 12 رای موافق به تصویب رسید.

پلاک ثبتی بعدی در دستور 12 با مساحت 605 متر مربع واقع در خیابان مقدس اردبیلی منطقه 1 بررسی شد. سالاری درباره این پلاک گفت: مشخصات سند شش دانگ یک قطعه زمین در حال حضار عمارت و کاربری قدیم مسکونی است. نظر کمیسوین ماده 7 در سال 68 با داشتن 58 درخت مبنی بر باغ نبودن است. اما سال 99 اعلام شد که شرایط احراز باغ را دارد. نظر کمیسیون شهرسازی هم مبنی بر باغ است. در ادامه نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن پلاک رای گیری شد و با 12 رای موافق به تصویب رسید.

محمد سالاری در ادامه قرائت پرونده های باغات افزود: سیزدهمین دستور قطعه زمینی به مساحت ۱۰۲۵ متر در میدان هروی واقع در منطقه ۴  است که در سند آن «یک قطعه زمین با بنای احداثی» آمده که کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده 7 در سال 93 آن را  با 52  اصله درخت و در سال 99 با 23 اصله درخت باغ اعلام نموده است و حدنصاب دختان 41 اصله است و کمیسیون آن را باغ می‎داند.

در نهایت نظر کمیسیون بدون مخالف و موافق به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: