به گزارش برنا؛ جدول دروس امروز جمعه ۲۱ خردادماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵

ارتباط موثر -رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰

دانش فنی تخصصی-رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۱۱:۵۰تا ۱۲:۱۵

طراحی باکیچن دراو - پایه ۱۰ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای

شبکه ۴

ساعت ۸. هندسه ۳ پایه دوازدهم (ریاضی)

ساعت۸:۳۰ هندسه۳ پایه دوازدهم(ریاضی)

ساعت۹عربی زبان قران ۳ پایه دوازدهم(انسانی)

ساعت۹/۳۰ عربی زبان قران ۳ پایه دوازدهم(رشته علوم ومعارف اسلامی)

ساعت۱۰عربی زبان قران ۳ پایه دوازدهم ( علوم ومعارف اسلامی )

ساعت ۱۰:۳۰ عربی زبان قران ۳ پایه دوازدهم(علوم ومعارف اسلامی)

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: