به گزارش برنا؛ پسربچه ای 7 ساله که به دلیل دردهای شدید و مکرر به بیمارستان برده شد و بعد از عکسبرداری پزشکان به وجود 80 دندان اضافه در داخل فک او پی برده و بعد از جراحی دندان های اضافه ی او را خارج کردند.

عجیب-ترین-دندانها

اشیک گاوای پسر بچه ی 7 سالهی هندی که 80 دندان اضافه در فکش داشت بعد از 4 ساعت جراحی از شر دندان های اضافه نجات یافت. او به دلیل دردهای شدید و بدون وقفه ی دندانهایش به بیمارستانی در بمبعی مورد عکسبرداری قرار گرفت و مشخص شد که او تعداد زیادی دندان اضافه در فک هایش دارد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: