به گزارش برنا؛ زنی که به دلیل مشارکت در بازی با نامزدش زیر صفحه ی دارت نشسته بود توسط دارت آسیب دید و ابرویش سوراخ شد و ممکن بود کور شود. مرد جوان چند بار برای پرتاب دارت دست خود را حرکت میدهد و بعد متوقف میشود نفس عمیق می کشد و به زمین نگاه میکند. زن شروع به دست زدن میکند و تیر اول پرتاب می شود.

تیر دارت به سمت موهای زن پرواز می کند و زن قبل از اینکه با دارت برخورد کند از ترس جیغ میکشد و به دوربین نگاه می کند.زن وقتی که سعی کرد از تیر اول دور شود تیر دوم دقیقا به همان سمتی که سرش را برگرداند پرتاب شد دارت دوم به چشمش ضربه زد و قبل از این که ویدیو قطع شود او از درد بلند شد.

مشخص نشد که چشمان زن جوان آسیب دیده است یا صورتش و اینکه چقدر آسیب دیده و آیا نیاز به درمان پزشکی دارد یا خیر.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: