به گزارش برنا؛ چندی پیش توسط دانشمندان ثابت شد که معما‌ها نه تنها باعث بهبود حافظه شما می‌شوند بلکه باعث افزایش مهارت‌های تفکر شما نیز می‌شوند؛ و این تنها کودکان نیستند که می‌توانند از حل آن‌ها سود ببرند بلکه برای بزرگسالان نیز مفید هستند.

در این گزارش معما‌هایی جمع آوری کرده ایم که به شما در افزایش توانایی‌های تفکر و همچنین افزایش توجه شما کمک می‌کند.

۱. کدام لیوان آب بیشتری دارد؟

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۲. آیا می‌توانید تمام این موارد را در تصویر پیدا کنید؟

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۳. کدام یک از شکل‌ها باید جایگزین علامت سؤال شود؟

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۴. آیا می‌توانید یک صلیب کاملاً متقارن در این تصویر پیدا کنید؟

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۵. یکی از مارپیچ‌ها از ۲ قسمت جداگانه تشکیل شده است. می‌توانید بگویید کدام یک؟

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۶. یک ستاره ۴ باند کامل مانند یک ستاره در بالای این تصویر در میان میادین و مثلث‌ها پنهان شده است. آیا میتوانی آن را بیابی؟

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۷. در این تصویر ۴ قلب وجود دارد که به هم پیوسته اند. آیا می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید؟

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۸. اتوبوس از چه راهی حرکت می‌کند؟

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

پاسخ معما‌ها:

۱. در مقایسه با دیگر وسایل، گیره کاغذ کمترین فضا را اشغال می‌کند. در نتیجه، وقتی این وسایل را از آب بیرون بیاوریم، مشاهده می‌کنیم که لیوان B بیشترین میزان آب را در خود دارد.

۲.

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۳.

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۴.

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۵.

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۶.

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۷.

معما‌های که می‌توانند مهارت‌های تفکر شما را تقویت کنند

۸. در ورودی همه اتوبوس‌ها در سمت راست آن‌ها قرار دارد. بنابراین، وقتی هیچ دری در این تصویر نمی‌بینیم یعنی اتوبوس به سمت چپ در حال حرکت است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: