به گزارش برنا؛ هنگام بازگشایی مدارس ضرورت دارد علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش مواجهات، متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت آموزشی و مهارتی در نظر گرفته شود البته در همین راستا اقدامات کنترلی سلامت محیط و کار هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ممنوعیت استعمال دخانیات و هرگونه مواد دخانی به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد کردن افراد در ابتلا به ویروس، توسط والدین و مراجعین گوشزد شود.
 
کارکنان قسمت های خدمات بعد از گندزدایی به ویژه در سطح مدارس و مجتمع های بزرگتر (درصورت امکان) دوش گرفته و در هنگام خروج با لباسی غیر از لباس کار مدرسه را ترک کنند.
 
در مناطق محروم آب آشامیدنی سالم برای دانش آموزان فراهم شود
 
لازم به ذکر است، هریک از معلمان بهتر است محلول ضدعفونی کننده شخصی داشته باشند.
 
دانش آموزان درصورت استفاده از سرویس های ایاب و ذهاب عمومی از ماسک استفاده کنند و گچ یا ماژیک وایت برد مورد استفاده معلمان و دانش آموزان جدا باشد؛ درصورت امکان دانش آموزان گچ یا ماژیک وایت برد شخصی به همراه داشته باشند.
 
ترجیحا معلمان و دانش آموزان هنکام حضور در مدرسه  لیوان کاغذی یک بار مصرف و دستمال کاغذی به همراه داشته باشند و تا حد امکان کمترین وسایل را بین خانه و مدرسه جا به جا کنند.
 
ضرورت خودداری از تجمع در محیط های خاص مدرسه
 
همه معلمان و کارکنان و دانش آموزان در مدت زمان حضور در مدرسه باید از ماسک استفاده کنند.
 
از تجمع در محیط های خاص مدرسه از قبیل دفتر، آبدارخانه، اتاق کپی، اتاق های کار عملی و آزمایشگاهی خودداری شود.
 
گواهی سلامت مستخدمین و سرایداران مدارس کنترل و به روزآوری شود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: