مراسم گلریزان برای کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزارشد. خانواده هادی نوروزی سه لباس کاپیتان فقید پرسپولیس را برای کمک به کودکان و نوجوانان دارای محکومیت مالی به این کانون تقدیم نمودند.

لینک کوتاه خبر