به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این فیلم از لحظه نجات کودک هندی از مقابل قطار در ایستگاه امپرناس شهردهلی پایتخت هند ضبط شده است.