به گزارش خبرگزاری برنا؛دکتر باقر لاریجانی ضمن اشاره به اهمیت تدوین و پیاده سازی راهنماهای بالینی در نظام سلامت گفت: این موضوع از سالها قبل در دست پیگیری است و باتوجه به لزوم  همکاری کلیه دست اندرکاران نظام سلامت در تدوین و اجرای این راهنماها، معاونت آموزشی با همکاری معاونت درمان به این امر پرداخته و سعی بر این است که انجمنهای علمی، بوردهای تخصصی و اساتید دانشگاه را در این حوزه فعال تر کنیم.

وی بر لزوم نهادینه کردن اقدامات بالینی بهینه در ارائه خدمات سلامت تاکید کرد و گفت: بدون شک چالش هایی در این زمینه وجود دارد که به مدد تدوین راهنماهای بالینی و برنامه ریزی برای اجرای این راهنماها حل خواهد شد.

دکتر لاریجانی  اجرای راهنماهای بالینی را بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: این فرایند نیاز به زمان و منابع زیادی دارد و لازم است تلاش جمعی در این زمینه صورت پذیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تصمیم گیری مبتنی برشواهد و نیازهای جامعه را یکی از زمینه های اعتلای نظام سلامت برشمرد و افزود: باید با استفاده از آمارهای موجود، نتایج پژوهش های حوزه بالینی و نیازهای مردم وخدمات کلینیکال و بالینی را به سمت و سویی منطقی هدایت کنیم.

دکتر لاریجانی اظهار داشت: وجود افقی روشن در حوزه خدمات بالینی بسیار مهم است و علاوه بر ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات، به صرفه جویی در منابع، معقول تر شدن کسورات بیمه ای و پرهیز از محوریت فردی پزشک در اجرای خدمات بالینی منجر می شود.

 معاون آموزشی وزارت بهداشت به تجربیات کشورهای موفق جهان در حوزه تدوین راهنماهای بالینی اشاره کرد و گفت: اسناد بالادستی نظام سلامت از جمله قانون برنامه پنجم، نقشه تحول نظام سلامت، نقشه علمی سلامت، نقشه جامع علمی کشور نیز وزارت بهداشت را موظف به تدوین راهنماهای بالینی نموده و در همین راستا تدوین و به کارگیری نظام مند راهنماهای بالینی، تجویز دارو مبتنی بر راهنماهای بالینی، استفاده از پتانسیل های دانشگاه ها و انجمن های علمی در راستای تدوین راهنماهای بالینی و استاندارهای خدمات از مواردی است که باید درخصوص آن برنامه ریزی جامعی صورت گیرد.

گفتنی است ، اولین جلسه کمیته راهبری راهنماهای بالینی سه شنبه گذشته با حضور وزیر بهداشت، معاونین آموزشی و درمان وزارت بهداشت تشکیل شد. اعضای این کمیته را جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزه علوم پزشکی کشور تشکیل می دهند که با حکم وزیر بهداشت منصوب شده اند.