به گزارش خبرگزاری برنا؛محققان بیولوژیست موفق به کشف گونه ای از ماهی ها شده اند که توانایی حرکت دادن چشم به داخل سر شفاف خود را داشته و با استفاده از این خصلت میزان بینایی خود را در محیط تاریک اعماق دریا افزایش می دهند.

این ماهی در طول زمان آموخته است تا چشمان خود را به درون سر حرکت داده و از این طریق شکارچیان و شکارهای خود را به خوبی مشاهده کند. در حالی که تمامی بدن ماهی تاریک به نظر می رسد، قسمت بالایی سر این جاندار کاملا شفاف بوده و چشمهای آن به خوبی قابل مشاهده است.به گفته بیولوژیستهای تکاملی، این توانایی قدرت بینایی بالایی را متناسب با محیط سخت حیات برای این جاندار به ارمغان آورده است تا بتواند امنیت خود را فراهم آورد.

این ماهی تنها چند اینچ بلندی دارد و در عمقی پایین تر از سطح نفوذ نور خورشید زندگی می کند. همچنین بارل آی از باله های بزرگ و مسطح خود برای بی حرکت بودن در آب استفاده می کند. این به آن مفهوم است که دیگر جانداران توانایی احساس کردن و مشاهده کامل این جاندار را نخواهند داشت.