به گزارش خبرگزاری برنا؛محمد شریفی مقدم در واکنش به اظهارات اخیر قائم مقام وزیر بهداشت مبنی بر اینکه طرح کمک پرستار با قوت اجرا خواهد شد، گفت: کشورهایی که در نظام سلامت موفق بوده اند، همواره کار تیمی را در دستور کار قرار داده اند که متاسفانه چنین رویه ای در کشور ما حاکم نیست و روش مدیریتی وزارت بهداشت اجازه نمی دهد که سایر گروه های دخیل در امر درمان، در تصمیم گیری های مربوط به حوزه های خودشان ورود کنند.

وی با انتقاد از نادیده گرفتن نظرات صاحبان فرایند پرستاری در تصمیم گیری های وزارت بهداشت، افزود: تمامی جامعه پرستاری، صاحبان فرایند پرستاری و هیئت های علمی و... متفق القول با طرح تربیت کمک پرستار یا همان بهیاری یک ساله مخالفند.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که تربیت این قبیل افراد به نفع پرستاران خواهد بود و از حجم کارهای آنها کم خواهد کرد، در عین حال تاکید کرد: دغدغه جامعه پرستاری، سلامت مردم است. زیرا، دیپلمه ای که فرقی هم نمی کند چه رشته ای خوانده باشد، بعد از طی یک دوره چند ماهه قرار است عهده دار مراقبت از ۱۷ تا ۲۰ بیمار شود که این فاجعه است.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر اینکه پرستاران دغدغه واقعی سلامت مردم را دارند، گفت: ما اعتقاد داریم که صاحبان فرایند پرستاری می بایست در چنین اموری تصمیم گیری کنند. و سازمان نظام پرستاری به عنوان تنها سازمان صنفی پرستاران، بهترین مرجع در این قبیل تصمیم گیری هاست.

وی، یکی از اهداف سازمان نظام پرستاری را حفظ حقوق مردم و پرستاران دانست و افزود: طرح تربیت کمک پرستار یا همان بهیاری یک ساله، یک طرح غیرکارشناسی، غیرمنطقی و غیرعلمی است که نظام سلامت و سلامت مردم را تهدید می کند.

شریفی مقدم با انتقاد از اینکه مبتکران چنین طرح هایی از مردم هزینه می کنند، ادامه داد: دغدغه اصلی طراحان این قبیل طرح ها، تامین منافع عده ای خاص است. اما، جامعه پرستاری فریب این قبیل شعارها را نمی خورد.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر داشتن علم، مهارت و تجربه در مدیریت نظام سلامت، تصریح کرد: متاسفانه دوستان چون خودشان بدون این قبیل ابزار آمده اند، فکر می کنند کمک پرستاران هم می توانند سلامت مردم را در دست بگیرند. در حالی که کمک پرستا یا همان طرح بهیاری یک ساله، نه از دانش و علم لازم در این حوزه برخوردار است و نه مهارت کافی برای ارائه خدمات مراقبتی به بیماران را دارد.