به گزارش خبرگزاری برنا؛هادی ساعی عضو شورای شهر تهران از اهمیت توجه به بافت های فرسوده گفت: همان گونه که موجودات زنده با تجدید شوندگی سلولی از مرگ بافت های زنده جلوگیری می نمایند، برای جلوگیری از مرگ بافت های شهری باید بر تجدید شنوندگی سلول های آن و احیا بافت های فرسوده آن تکیه کرد.

وی تاکید کرد:بدین ترتیب طی سال های اخیر باززنده سازی، بهسازی،نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده به منظور استفاده از زمین و فراهم ساختن اماکن توسعه درونزای شهرها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

ساعی خاطر نشان کرد:عدم توجه به این بافت ها سبب گسترش شهرها به سمت اطراف شده و هزینه های زیادی را برای کلانشهر ها بخصوص شهر تهران داشته است، به منظور پیشگیری از عواقب نامطلوب و گاه غیر قابل جبران این معضل مداخله صحیح در بافت های فرسوده شهری و نوسازی آن ها ضروری و الزامی می باشد.

وی در پایان عنوان کرد: لذا با راه اندازی کمیته بافت های فرسوده شهری و بناهای تاریخی در شورای اسلامی شهر تهران تلاش بر این است تا با بازآفرینی این بافت ها از خطرهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی محلات فرسوده جلوگیری گردد.