به گزارش خبرگزاری برنا؛ معاون غذا و دارو خراسان شمالی دکتر سید علی بیان کرد: سرماخوردگی یک بیماری تنفسی است که معمولاً خود بخود بهبود می یابد و علائم بیماری حدود یک هفته طول می کشد. علائم سرماخوردگی معمولاً شامل عطسه، سرفه، آبریزش یا گرفتگی بینی و گلو درد است در کودکان تب نیز ممکن است بروز کند.

دکتر وکیلی در ادامه اظهار داشت: دقت نمایید که در صورت تجویز بیش از یکی از فرآورد ه های مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگی و سرفه ممکن است، مقدار مواد مؤثره مشترک موجود در فرآورد ه های تجویز شده از حد مجاز فراتر رفته، منجر به مسمومیت کودک شو د . لذا از مصرف غیر ضروری بیش از یک فرآورده حاوی هر یک از اجزای مذکور برای کودکان اجتناب نمایید. فرآورده های بدون نسخه سرماخوردگی و سرفه (حاوی دکونژستانت، اکسپکتورانت، آنتی هیستامین و ضد سرفه) در نوزادان و کودکان زیر دو سال به دلیل امکان بروز عوارض بسیار جدی و تهدید کننده حیات بهتر از استفاده نشود.

 وی در پایان گفت: باتوجه به اینکه فرآورده های مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگی و سرفه ممکن است حاوی بیش از یک ماده مؤثره باشند، در صورت ضرورت به مصرف برای کودکان حتماً نام مواد موثره و مقدار موجود در فرآورده جهت تنظیم دقیق مقدار مصرف با توجه به سن و یا وزن کودک به دقت بررسی شود. فرآورده های مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگی و سرفه فقط به بهبود علامتی بیماری کمک می کنند. این فرآورده ها علت ایجاد بیماری را رفع نمی کنند و در کوتاه نمودن دوره بیماری کودک نیز مؤثر نیستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: