به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علی اصغر فانی در دیدار با معلمان و فرهنگیان شهرهای تایباد وباخرز که در سالن دانشگاه پیام نور تایباد برگزار شد اظهار کرد: هفته وحدت بهانه ای شد تا بتوانم در این شهرستان حضور یابم و از نزدیک با همکاران خود گفتگو کنم، زیرا 46 سال سابقه معلمی دارم وبه این موضوع افتخار می کنم.

 فانی خاطرنشان کرد : با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش شدید قیمت نفت، دولت ردیف های مالی خوبی را برای کمک به معلمان و فرهنگیان بازنشسته در بودجه سال آینده کشور در نظر گرفته است.
 
وی تاکید کرد : به منظور ارائه خدمات مطلوب آموزشی و کاهش تقاضای انتقالی به مراکز استان ها وشهرهای بزرگ از دو سال پیش بومی گزینی مد نظر قرار گرفته و دانشجویان معلمی نیز به این شرط به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.
 
وزیر آموزش و پرورش در خصوص استخدام فرزندان فرهنگیان در این وزارتخانه نیز گفت: در شرایط برابر اولویت استخدام با فرزندان فرهنگیان است که بارها به صورت رسمی اعلام و تا کنون اجرایی نیز شده است.
 
فانی با اشاره به برخی کمبود های آموزشی در مناطق مرزی خراسان رضوی هم تاکید کرد : آماده ایم در صورت تامین یک میلیارد تومان اعتبار از سوی استان، ما نیز به همین میزان اعتبار از منابع ملی برای حل مشکلات آموزش و پرورش در این نواحی اختصاص دهیم.