به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد محسن بیگی در جمع راهنمایان آموزشی اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر اینکه بازدید و ارزیابی واحد های نظارتی آموزش و پرورش نباید فقط مالی و اداری باشد، اظهار داشت: توجه و نظارت به فلسفه اصلی تعلیم و تربیت یعنی " آموزش" و" پرورش" در این واحد ها ضروری است.

وی پرداختن به مسائل حاشیه ای را از دغدغه های اصلی نظام آموزشی کشور برشمرد و خاطر نشان کرد: تمام اهداف آموزشی باید از مدرسه شروع شود.

محسن بیگی با بیان اینکه فاصله بین مدرسه و سطوح مدیریتی منجر به ناکارآمدی برنامه ها شده اظهار داشت: از بین بردن فاصله ایجاد شده بین مدرسه و سطوح مدیریتی ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: راهنمایان آموزشی باید در راستای اصلاح، بررسی و نظارت بر برنامه های آموزشی به منظور کیفیت بخشی به این برنامه ها گام بردارند.

محمد محسن بیگی داشتن اطلاعات لازم در حوزه فعالیت، به روز بودن همراه با علم و فناوری، قدرت برقراری ارتباط با مدیران مدارس و همکاران فرهنگی، گرفتن نظرات و پیشنهاد های دانش آموزان در ارتباط با مسائل آموزشی و تربیتی و عدم پیشداوری نسب به افراد و موضوعات مختلف را از مهمترین وظایف راهنمایان آموزشی اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان برشمرد.

وی گفت: در نظر گرفتن واقعیت های محیطی، فضای آموزشی، تراکم دانش آموزی، خصوصیات بومی و فرهنگی مناطق مختلف استان، در نظارت ها و ارزیابی های آموزشی ضروری است.

محسن‌بیگی بر انعکاس منصفانه ارزیابی‌ها توسط راهنمایان آموزشی به منظور اصلاحات لازم در اسرع وقت تاکید کرد.